تصاویری از تیم قدرتمند پویندگان پاسارگاد

تیم پویندگان پاسارگاد از بهترین تیم های بیمه پاسارگاد و بهترین عملکرد را تا کنون در فروش بیمه عمر داشته است

حضور جناب محمد سلطانی قهرمان کشتی جهان در مسابقات جهانی باکو در بیمه توسط اقای فرهاد گیتی جمال (نماینده پویندگان پاسارگاد تیم۹۲۰ ) 🏆🌺
حضور جناب هادی بلوری کاپیتان تیم شهرداری همدان و اولین بازیکن همدانی تیم پاس همدان در لیگ برتر در بیمه پاسارگاد توسط خانم مهری مرادی( نماینده تیم ۹۲۰ )
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
🏆🏆همایش تجلیل از نمایندگان برتر تیم پویندگان پاسارگاد کد 920 با حضور مدیر منطقه 3 جناب آقای رضا زیارتی و رئیس شعبه بیمه پاسارگاد شهرکرد و مدیر فروش بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد مهیار عبدالرضائی
یکی دیگر از افتخارات تیم پویندگان  حضور جناب اقای مخزنی مربی کشتی کشوری در بیمه پاسارگاد توسط خانم بهاره پناهی سرشت نماینده تیم ۹۲۰ 🏆🌺
تیم سنندج بیمه پاسارگاد کد 920
همایش عزت نفس تیم 920 پویندگان پاسارگاد در کرمانشاه در تاریخ 12 مرداد 96
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
حضور جناب کاظم صالحی هافبک ارزنده شهرداری همدان و بازیکن سالهای اخیر الوند و پاس در بیمه پاسارگاد توسط آقای فرهاد گیتی جمال نماینده تیم ۹۲۰ 🏆🌺
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
افتتاح شعبه ی تبریز بیمه پاسارگاد با حضور محترم جناب آقای سامانی، مدیر ارشد و جناب بهنام امیری خادم، مدیر آموزش بیمه پاسارگاد
کلاس های شعبه ی تبریز بیمه پاسارگاد با حضور محترم جناب آقای سامانی، مدیر ارشد و جناب بهنام امیری خادم، مدیر آموزش بیمه پاسارگاد
کلاس های شعبه ی تبریز بیمه پاسارگاد با حضور محترم جناب آقای سامانی، مدیر ارشد و جناب بهنام امیری خادم، مدیر آموزش بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد

 

 
 
 
پیوند ها همراه ما باشید
اینستاگرام بیمه عمر لینک دین بیمه عمر فیسبوک بیمه عمر

پویندگان پاسارگاد