تصاویر همایش سال 1396 

تیم پویندگان پاسارگاد از بهترین تیم های بیمه پاسارگاد و بهترین عملکرد را تا کنون در فروش بیمه عمر داشته است

همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش با شکوه اختتامیه سال ۹۶ با حضور مدیر ارشد محترم ۹۲۰، جناب آقای سامانی و مدیران محترم آموزش جناب آقای امیری و جناب آقای خالدیان و سرکار خانم زارعی در سنندج برگزار شد
برگزاری همایش تجلیل از تیم های برتر  و هدفگذاری فروردین سال ۹۷ توسط نمایندگان پرتوان کرمانشاه با حضور مدیر ارشد محترم ۹۲۰، جناب آقای سامانی
همایش با شکوه اختتامیه سال ۹۶ با حضور مدیر ارشد محترم ۹۲۰، جناب آقای سامانی و مدیران محترم آموزش سرکار خانم بهرامی و جناب آقای امیری در کرمانشاه برگزار شد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
همایش اردیبهشت 96 تیم 920 بیمه پاسارگاد
 
 
 
پیوند ها همراه ما باشید
اینستاگرام بیمه عمر لینک دین بیمه عمر فیسبوک بیمه عمر

پویندگان پاسارگاد