چه تضمینی وجود دارد که شرکت بیمه بعد از 30 سال به تعهدات خود پایبند باشد؟

بهترین پاسخ به مشتری این است که اطلاعات کاملی در این زمینه و قوانین و مقررات بیمه ای داشته باشیم. نخست اینکه طبق ماده های36 و 37 و 46 و 60 و 71 تمامی شرکت های بیمه اعم از شرکت های دولتی و خصوصی تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی هستند. در صورتی که شرکت بیمه ای منحل یا ورشکسته گردد، تعهدات بیمه نامه به عهده بیمه مرکزی می باشد و در این میان اولویت پرداخت خسارات با بیمه گذاران بیمه عمر هست؛ زیرا بیمه گذاران مشتریان 30 ساله شرکت می باشند. از طرفی در این میان شرکت دیگری به نام شرکت بیمه های اتکایی وجود دارد که نقش حامی و تکیه گاه را ایفا می کند. بدین صورت که 50% از حق بیمه های عمر که به شرکت های بیمه ای پرداخت می گردد، مستقیما به بیمه مرکزی واریز می شود تا در صورت متضرر شدن شرکت بیمه نسبت به بیمه های دریافتی به صورت اتکایی عمل نماید.

توضیحات:

ماده 36: مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یک‏صد میلیون ریال تشکیل می‏شود که باید 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏ای که عندالاقتضا برای هر یک از رشته های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین نامه‏ای که از طرفبیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‏رسد تعیین خواهد شد.

ماده 37: تمامی شرکت های دولتی و خصوصی تحت نظارت بیمه مرکزی هستند.

ماده 46: مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین‏نامه‏ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه می‏رسد مبلغی برای هر یک از دو رشته بیمه‏های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع‏نمایند. مبلغ‏این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک‏مرکزی‏ایران‏کمترنخواهد بود.

ماده 60: در صورت ورشکستگی یا انحلال یک شرکت بیمه، تعهدات بیمه نامه به عهده بیمه مرکزی می باشد. (سهام و پرتفوی شرکت به بیمه دیگری انتقال می گردد و شرکت مذکور تعهدات شرکت قبلی را متعهد می شود که اولویت در پرداخت خسارات با حق بیمه و حقوق بیمه گذاران عمر می باشد.)

ماده 71: 50% از حق بیمه های رشته عمر که یک شرکت از بیمه گذاران خود دریافت می کند، مستقیما به حساب بیمه مرکزی واریز می گردد.

علاوه بر این تضامین، برخواردی از یک مشاور و وکیل حقوقی بیمه در این زمینه می تواند پاسخگوی مناسبی به ابهامات شما باشد.

منبع: www.poyandeganpasargad.com
نویسنده: راحله صفری

سایر سوالات متداول بیمه عمر
 
 
 
 
پیوند ها همراه ما باشید
اینستاگرام بیمه عمر لینک دین بیمه عمر فیسبوک بیمه عمر

پویندگان پاسارگاد