لزوم داشتن بیمه عمر

داشتن ایمنی و امنیت واژه هایی است که هرگاه می شنویم ناخودآگاه در ذهن ما تمام اقداماتی که موجب حفاظت در مقابل حوادث میگردد یه تصویر کشیده می شود. ایمنی در کار، امنیت در جامعه، ایمنی در ورزش، امنیت شغلی، ایمنی در حوادث، امنیت در جاده ها، تمام این واژه ها به ما یادآوری می کند که باید اقدامی انجام دهیم، خطر در کمین است و ذهن ما ناخودآگاه حوادث و اتفاقات ناگواری را به تصویر می کشد و به طور غریزی چاره ای را جستجو می کند. کلاه ایمنی، دقت و توجه، هشیاری در هنگام کار و رانندگی، عبقور از مناطق کم خطر و معابر مطمئن تر، ماهمواره به دنبال پیشگیری از این رویدادها هستیم که قطعا بهتر از درمان است اما متاستفانه گاهی تمام این پیشگیری ها موثر واقع نمی شود  و حادثه ای ناگوار رخ می دهد. و آنقدر ما از این واقعیت گریزانیم که کمتر به آن می اندیشیم، اما با توجه به یک واقعیت نمی توان ماهیت آن را تغییر داد، بنابراین باید چاره ای اندیشیم شاید تنها اقدامی که امروز می توانیم برای کمتر کردن تبعات و میزان خصارت های مادی حوادث انجام دهیم، گرفتن مشاوره از یک مشاور حرفه ای صنعت بیمه است. پس امروز که بیمه نیاز ندارید، اقدام کنید زیرا روزی که به آن نیاز پیدا کنید هرگز هیچ شرکت بیمه ای شما را بیمه نخواهد کرد

منبع: www.poyandeganpasargad.com
نویسنده: مهران باقرزاده سامانی

سایر سوالات متداول بیمه عمر
 
 
 
پیوند ها همراه ما باشید
اینستاگرام بیمه عمر لینک دین بیمه عمر فیسبوک بیمه عمر

پویندگان پاسارگاد